OP_Rokycany_B 
9. 9. 2017, 10:00
Pavlovsko
5 - 4
Mirošov
Pavlovsko