OP_Rokycany_B 
25. 6. 2016, 10:00
Pavlovsko
5 - 4
Mirošov
Pavlovsko