OP_Rokycany_B 
10. 9. 2016, 10:00
Pavlovsko
9 - 0
Litohlavy “Ž”
Pavlovsko