OP_Rokycany_B 
27. 6. 2015, 10:00
Pavlovsko
5 - 4
Mirošov
Pavlovsko