OP_Rokycany_B 
17. 5. 2014, 16:00
Pavlovsko
9 - 0
Litohlavy “Ž”
Pavlovsko