OP_Rokycany_B 
31. 5. 2014, 16:00
Pavlovsko
5 - 4
Mirošov
Pavlovsko