OP_Rokycany_B 
25. 5. 2013, 16:00
Pavlovsko
9 - 0
Litohlavy “Ž”
Pavlovsko